Vizija in poslanstvo

Naša vizija: Vsi kupci imajo preko skupinskih nakupov dostop do ugodne ter kvalitetne ekološke in lokalne hrane po takšni ceni, ki si jo lahko ponudniki še privoščijo, da se jim pridelava dolgoročno izplača.

Naše poslanstvo: Združevanje vseh posameznikov in ponudnikov, katerim je skupen ugoden nakup/prodaja ekoloških in lokalnih živil pa tudi vseh tistih, ki želijo izmenjati izkušnje in informacije s področja ekološke prehrane. Z različnimi aktivnostmi želimo ozaveščati in spodbujati ljudi tudi k bolj zdravemu in naravnemu načinu življenja.

Aktivnosti

  • izvajamo in organiziramo skupinske nakupe ekoloških živil za svoje člane;
  • s skupinskimi nakupi svojim članom izborimo cenovno ugodnejšo ponudbo kvalitetnih ekoloških in lokalnih proizvodov;
  • delujemo na izboljšanju prepoznavanja proizvodov označenih s simboli kakovosti oziroma zaščitnimi znaki;
  • z različnimi oblikami ali dejavnostmi podpiramo in promoviramo naraven ter kvalitetnejši način življenja in tovrstne izdelke;
  • sodelujemo, izvajamo in organiziramo različne druge dogodke, ki oglašujejo naraven in kvalitetnejši način življenja ter ekološke in lokalne izdelke;
  • sodelujemo s sorodnimi društvi, skupnostmi, občinskimi organi ter drugimi organizacijami, tako doma kot drugod po svetu;
  • osveščamo člane društva in širšo javnost o pomembnosti uživanja ekoloških živil;
  • poskušamo preprečiti vzroke za slabo zdravje in tako ublažiti negativne vplive, ki jih vsiljuje sodoben način življenja (premalo gibanja, prekomerna telesna teža, alkohol, kajenje, itd.);                        
  • opozarjamo javnost na pomembnost poznavanja dodane vrednosti domačih proizvodov;
  • sodelujemo med domačo in regionalno prehrambeno dejavnostjo ter potrošniki kot končnimi kupci ekoloških živil.

Foto: Marko Mikulandra

Prijava na e-novice

Facebook