Živa hrana na živi kmetiji

Našo izbiro za certificirano Demeter pridelavo in predelavo na kmetiji bomo poskusili pojasniti po ključu: “Zakaj, kako in kaj.”
 
Tekom študija kmetijstva sva z možem spoznala razliko med pristopi v različnih pridelovalnih sistemih. Ekološko kmetijstvo je bilo v slovenskem prostoru še v povojih. Posledično sva se za izpopolnjevanje znanja s tega področja odločila za študij v tujini, in sicer na Danskem, Walesu in Nemčiji. Predvsem nama je bila na več različnih področjih predstavljena razlika v samem pristopu do kmetovanja. V  ekološkem kmetijstvu se namreč prestavi pozornost iz simptomatskega pristopa na preventivne ukrepe, ki že v osnovi preprečijo potrebo po kurativnem ukrepanju, ki je osnova v konvencionalnem kmetijstvu. Predvsem s povečano pozornostjo na ravnovesje tla – rastlina - živali, ki se izgrajuje na dolgi rok.
 
Ekološko kmetijstvo kot takšno v EU nudi dobro osnovo. Zakonsko prilagajanje je od države do države različno. Vedno več se pojavlja kmetijskih gospodarstev, ki se odločajo za tovrstno pridelavo predvsem zaradi tega, ker predstavlja tržno nišo; preusmerijo se v ekološko pridelavo le na delu kmetije ipd. kmetujejo pa še vedno intenzivno, osredotočeno na simptomatsko reševanje težav v procesu pridelave, saj to sistem dovoljuje.
 
Odgovor za kmeta, ki je osredotočen na kmetijo kot celoto, kjer kmet, rastline in živali predstavljajo nepogrešljive delčke sestavljanke kolikor je le mogoče zaprtega krogotoka, je v biološko – dinamičnem kmetijstvu v okviru blagovne znamke Demeter (http://www.demeter.si). Prve smernice so bile oblikovane leta 1928. Demeter je nadstandard ekološkega kmetijstva in pogojuje najprej vstop v ekološko in postopen prehod v certificirano biološko – dinamično pridelavo. Po našem vedenju ta predstavlja najvišji možni standard v postopku pridelave in predelave v svetovnem merilu. Za kmeta pomeni, da v skladu s sezonskimi in astronomskimi ritmi, uporabo zeliščnih pripravkov in uporabo lokalno prilagojenih sort ustvarja pogoje za razvoj zdravih in uravnovešenih rastlin, ki obrodijo pridelek najboljše možne kakovosti – živo hrano. Zrnje, ki ga žanjemo in predelamo v moke, zdrob, kosmiče in drugo mora biti še vedno zmožno kaliti oz. živeti. Tega pogoja v ostalih standardih nismo zasledili.
 
Nadstandard se odraža tudi v procesu predelave, ki je  voden z zavedanjem, da se v procesu predelave kakovost končnega proizvoda ohranja oz. kjer je možno dvigne. Eden izmed primerov na naši kmetiji je predelava zrnja v kosmiče,  predhodno zrnje aktiviramo z vrtinčeno vodo (https://www.imton.info/shop/wasserwirbler/). Kot takšni so lažje prebavljivi in še posebno primerni za občutljive skupine potrošnikov, kot so mali otroci, bolniki in starostniki.
 
Naša kmetija je živ organizem osredotočen v vzpostavljanje ravnovesja. Naše njive niso brez plevelov, saj želimo plodna tla, ki omogočajo življenje organizmom, ki posledično samo ravnovesje vzpodbujajo oz. omogočajo. Plevele omejujemo z mehansko obdelavo tal, uporabo zastirk in sekancev v trajnih kulturah. Poleti, ko je večina njiv sosedov že praznih, saj so po žetvi ostale njive le polne plevelov, na naših rastejo rastline, ki hranijo tla in tudi čebele ter dolgoročno dvigujejo rodovitnost tal. Kmetija je tudi zelo raznovrstna. Pridelujemo sadje (jabolka, jagodičevje, lupinarje), zelenjavo (preko štirideset vrst zelenjave) za vse letne čase in poljščine, ki jih tudi predelamo v veliko vrst proizvodov. Kljub trenutno pomladansko okrnjenem seznamu svoje potrošnike oskrbujemo vsak teden z več kot šestdesetimi osnovnimi in predelanimi pridelki. Najpomembnejše pa je, da tudi s svojimi strankami vzpostavljamo vedno bolj pravičen odnos v obliki partnerskega kmetovanja.
 
Vse to predstavlja pomemben del certificiranega ekološkega in biodinamičnega - Demeter kmetovanja in nas vsak teden znova potrjuje v odločitvi za ta korak v življenju naše kmetije

 

.

 

Naša partnerska Ekološka in biodinamična (Demeter) kmetija Zlate misli: Maja in Matjaž Turinek 

Najdete jih lahko na: https://www.facebook.com/zlatemisli/?ref=ts&fref=ts in http://www.zlate-misli.si/

 

Prijava na e-novice

Facebook