RAZLIKA med BIO in EKO izdelki?

Besedi BIO – biološko in EKO – ekološko sta v bistvu sopomenki (torej glede na pomen med njima ne obstaja nobene razlike) in označujeta način pridelave hrane, pri katerem ni dovoljena uporaba kemičnih zaščitnih sredstev (pesticidov), umetnih gnojil, lahko topnih mineralnih gnojil, gensko spremenjenih organizmov ter sintetičnih dodatkov v krmilih in gnojilih.

Pri vzreji živali oziroma pridobivanju živalskih produktov (mleko, jajca, mlečni izdelki, meso ...) pa prav tako ne uporabljajo antibiotikov ali rastnih hormonov.

Ker gre za podobno označevanje, med potrošniki prihaja do zares velike zmešnjave,  predvsem zato, ker ljudje mnoge izraze v veliki meri enačijo tudi z ostalimi izrazi kot so naravno in domače.

Pri domačih in lokalnih izdelkih je pomembno predvsem to, da ni nujno, da gre ravno za 'ekološki' izdelek. Ker pa gre pri slovenskih domačih in lokalnih izdelkih praviloma za kvalitetne izdelke, med slovenskimi kupci oznaka 'lokalno' doživlja velik ugled.

Pri zelenjavi se mnogokrat srečamo tudi s pojmom integrirana pridelava – gre za posebno vrsto običajne in konvencialne pridelave, kjer se sicer lahko uporablja kemična zaščitna sredstva, umetna gnojila, toda v količinah, ki so manjše in nadzorovane.

Ker pa je tovrsten nadzor vprašljiv in je 'špricanje' po navadi prepuščeno poštenosti oziroma dobri vesti proizvajalca, mnogi tudi zaradi preteklih potez integriranih pridelovalcev tej pridelavi preprosto ne verjamejo in tovrstne zelenjave ne kupujejo.

Pri integrirani pridelavi pa prav tako ostaja nesporno dejstvo  jasno je, da strupeni pesticidi in herbicidi človeku na dolgi rok zelo škodujejo, zato je treba biti pri izbiri tovrstnega ponudnika izjemno pazljiv in preveriti način pridelave.

Učinki pesticidov na okolje

Učinki zajemajo poleg ciljnih organizmov - škodljivcev - tudi druge organizme na območju, kamor so aplicirani in okolici, vključno s človekom.

Več kot 98% škropljenih insekticidov in 95% herbicidov ne doseže ciljne vrste, ampak druge vrste zrak, vodo, usedline in hrano. Pesticidi onesnažijo kopno in vodo kadar uidejo z lokacij proizvodnje, z rezervoarjev, s polj, ko so odvrženi, ko so škropljeni iz zraka, in kadar so škropljeni v vodo z namenom ubiti alge. Na količino pesticidov, ki potuje s predvidenih območij uporabe, vplivajo določene kemijske značilnosti: nagnjenje k vezavi z zemljo, njihov parni tlak, topnost in odpornost na razpadanje. Vplivajo tudi dejavniki v zemlji, kot so njena tekstura, zmožnost zadrževanja vode in količina organskih snovi, ki jih vsebuje, tudi vplivajo na količino pesticidov, ki zapustijo območje. Nekateri pesticidi prispevajo h globalnemu segrevanju in tanjšanju ozonskega plašča.

Kaj v projektu Nakupujmo skupaj ceneje podpiramo?

V prvi vrsti nedvomno ekološke in predvsem lokalne izdelke. Toda pri tem vse člane večkrat opozarjamo, da naj se pri izbiri ne opirajo zgolj na oznake in certifikate (eko, lokalno itd.), ampak naj zaupajo svojim brbončicam, ki naj bo jeziček na tehtnici pri tem, ko ugotavljate, ali gre za kvalitetne izdelke – pa naj si gre bodisi za eko bodisi za lokalno, sonaravno pridelavo in podobno.

Naj vam torej vaše telo pove v prvi vrsti pove, kaj je dobro in kaj ne! In šele potem vse oznake ter certifikati.

Prijava na e-novice

Facebook